बीडबीड जिल्हा

बीडच्या सायबर पोलीसांची मोठी कारवाई

ATM कार्ड क्लोनीग व्दारे पैसे काढणारे टोळी जेरबंद

बीड,फिर्यादी नामे भिमराव पायाळ रा.पंचशील नगर , बीड , यांच्या एस.बी.आ य. बँकेच्या खात्यातून कोणीतरी अज्ञात व्यक्तीने परस्पर 80,000 / – रू एवढी रक्कम काढून फसवणूक केली बाबत , पो.स्टे . शिवाजीनगर येथे फिर्याद दिल्यावरून दिनांक 31/12/2020 रोजी गु.र.नं 484/2020 भा.दं.वि.सं.क , 420 सह माहीती तंत्रज्ञान कायदा कलम 66 क प्रमाणे गुन्हा दाखल झाला आहे . सदर चा गुन्हा हा माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 अन्वये दाखल झाला असल्याने सदर चा गुन्हयाचा तपास मा , पोलीस अधिक्षक साहेब , बीड यांच्या आदेशान्वेय पोलीस निरीक्षक आर.एस.गायकवाड , पोलीस ठाणे सायबर , बीड . करीत आहेत . सदर गुन्हयाचा तपासादरम्यान असे निष्पन्न झाले आहे की , सदर फिर्यादीचे ATM कार्ड चे क्लोनिंग करुन दादर मुंबई येथे फिर्यादीचे बँक खाते मधुन 80,000 / – रू काढण्यात आले आहेत . गुन्हयाचा तपासा दरम्यान तांत्रीक माहितीच्या आधारे सदरचा गुन्हा हा आरोपी नामे 1 , बीरु राजेन्द्र पांडे , वय 36 वर्षे रा , मायापुर जिल्हा गया , बिहार 2 , सतिषकुमार नंदलाल प्रसाद , वय 35 वर्ष बडकी डेल्हा , जिल्हा गया , बिहार 3. मोहम्मद असद नसिम खाँन , वय 31 वर्षे , रा . मंजोलीगांव , जिल्हा गया , बिहार ह.मु. नाला सोपारा मुंबई व 4. मोहम्मद जावेद जब्बार खाँन , वय 23 वर्षे रा . गया मंजोलीगाव , जिल्हा गया , बिहार यांनी केला आहे असे निषन्न झाले . दिनांक 09/02/2021 रोजी गुप्त बातमीदारामार्फत माहिती मिळाली की , सदर आरोपी हे शिर्डी येथे येणार आहेत , असे कळाल्यावरुन मा . पोलीस अधीक्षक साहेब , बीड व अप्पर पोलीस अधीक्षक साहेब , बीड यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही एक टिम घेवुन शिर्डी येथे सापळा रचुन सदर आरोपींना ताब्यात घेतले . नंतर त्यांना विश्वासात घेवुन विचारपुस केली असता , सदरचा गुन्हा केल्याचे कबुल केले असुन गुन्हाकरण्यासाठी वापरलेले ATM CARD CLONING DEVICE , लॅपटॉप , विविध बँकेचे 74 ATM CARD , व वेगवेगळया कंपनीचे 10 मोबईल आणि TATA NEXON कंपनीची चार चाकी वाहन असे एकुन अंदाजे किंमत 7,15,000 / – रु . असा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे . पुढील तपास आर . एस . गायकवाड , पोलीस निरीक्षक , सायबर पोलीस ठाणे , बीड हे करीत आहेत . सदरची कार्यवाही ही मा , पोलीस अधीक्षक साहेब , बीड , अप्पर पोलीस अधीक्षक साहेब , बीड यांचे मार्गदर्शनाखाली पो.नि. रविंद्र गायकवाड , पोउपनि निशीगंधा खुळे , विजेंद्र नाचण , पोना अनिल डोंगरे , संतोष म्हेत्रे , शेख आसेफ , बप्पासाहेब दराडे , पोशि अविनाश गवळी , मपोशि सुनिता शिंदे सर्व नेमणुक सायबर पोलीस ठाणे बीड , पोना कांबळे , किरण पवार , बाळकृष्ण रहाडे सर्व नेमणुक पो.मु.बीड व वाहन चालक दुधाळ यांनी केली आहे .

सबंधित बातम्या

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button