बीड जिल्हा

बीड जिल्ह्यात दि. 25 मार्च 2021 च्या मध्यरात्री 12 वाजेपासून ते 4 एप्रिल 2021 चे मध्यरात्री 12 वाजेपर्यत लॉकडाऊन:- जिल्हाधिकारी रविंद्र जगताप

पत्रकार परिषदेत घोषणा ,यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार, जिल्हा पोलिस अधिक्षक आर. राजा यांची प्रमुख उपस्थिती

बीड जिल्ह्यात दिनांक 25 मार्च 2021 च्या मध्यरात्री 12 वाजेपासून ते 4 एप्रिल 2021 चे मध्यरात्री 12 वाजेपर्यत लॉकडाऊनची जिल्हाधिकारी रविंद्र जगताप यांनी पत्रकार परिषदेत घोषणा केली यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार, जिल्हा पोलिस अधिक्षक आर. राजा यांची प्रमुख उपस्थिती

केंद्र शासनाकडून दिनांक 20.03.2020 पासून लॉकडाऊन घोषित करण्यात आले होते व त्यानंतर पुढे विविध टप्प्याटप्प्याने सदरचे लॉकडाऊन व त्यानंतर पुढे विविध टप्प्याटप्प्याने सदरचे लॉकडाऊन दिनांक 31 मार्च 2021 पर्यंत वाढविण्यात आले आहे.

कोरोना विषाणूचा (कोविड-19) प्रादुर्भाव व प्रसार टाळण्याच्या दृष्टीने फौजदारी प्रक्रीया संहीता 1973 चे कलम 144(1)(3) नुसार बीड जिल्ह्यात मनाई आदेश (लॉकडाऊन) लागू करीत आहे. नगरपरिषद/नगरपंचायत/ग्रामीण क्षेत्राकरीता परिशिष्ट परिशिष्ठ अ, ब प्रमाणे सूचना निर्गमित केल्या आहेत.
बीड जिल्ह्यात (दिनांक 25.03.2021 च्या मध्यरात्रीपासून) दिनांक 26.03.2021 चे 00.00 ते दिनांक 04.04.2021 चे 24.00 वाजेपर्यत बीड जिल्ह्यात लॉकडाऊन असेल.

“परिशिष्ट अ”

1. सार्वजनिक/खाजगी क्रिडांगणे/मोकळ्या जागा, उद्याने, बगीचे हे संपुर्णत: बंद राहतील. तसेच सार्वजनिक ठिकाणी Morning Walk व Evening Walk प्रतिबंधीत राहील.
2. उपहारगृह, सर्व अनुज्ञप्त्या, रेस्टॉरंट, लॉज, हॉटेल्स, मॉल, बाजार, मार्केट संपूर्णत बंद राहतील.
(कोविड संक्रमित रुग्णांसाठी व इतर रुग्णांसाठी जेवण, नाष्टा, चहा व इतर पुरवठा करण्यासाठी पुर्व परवानगी दिलेले वगळून)
3. सर्व केशकर्तनालय/सलुन/ब्युटी पार्लर दुकाने संपूर्णत: बंद राहतील.
4. शाळा, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्था, प्रशिक्षण संस्था, सर्व प्रकारचे शिकवणी वर्ग संपूर्णत: बंद राहतील.
5. सार्वजनिक व खाजगी प्रवासी वाहने दोन चाकी, तीन चाकी व चार चाकी संपूर्णत: बंद राहतील. तथापि अत्यावश्यक सेवेतील वाहने, पूर्व परवानगी प्राप्त वाहने व वैद्यकिय कारणास्तव प्रवासासाठी खाजगी वाहनाचा वापर अनुज्ञेय राहील. सोबत ओळखपत्र/पुर्व परवानगी/वैद्यकिय कारण असेल तर त्यासंबंधीचा पुरावा.
6. सार्वजनिक व खाजगी बस सेवा,ट्रक,टेम्पो, ट्रेलर,ट्रॅक्टर इत्यादींसाठी संपूर्णत: बंद राहतील. तथापि कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचे काम करणारे बीड जिल्ह्यातील नगरपालिका/नगरपंचायत चे , पोलीस विभागाचे व राज्य व केंद्रीय विभागाचे विनिर्दिष्ट कर्मचारी व वाहने तसेच अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या कर्मचारी व वाहनांना सदरच्या आदेशानुसार वगळण्यात येत आहेत. तसेच अत्यावश्यक सेवा व वस्तू यांचा पुरवठा करणारी पुर्व परवानगी असलेले घाऊक वाहतूक सदरच्या आदेशातून वगळण्यात येत आहेत.
7. सर्व प्रकारचे बांधकाम/कंन्स्ट्रक्शनची कामे संपूर्णत: बंद राहतील. तथापि शासकीय बांधकामे चालू राहतील. त्याठिकाणी काम करणा-या कामगार यांना संबंधित शाखा अभियंता, यांनी तात्पुरते पास उपलब्ध करून देण बंधनकार असेल.
8. सर्व चित्रपटगृह, व्यायामशाळा, जलतरण तलाव, करमणुक उद्योग, नाट्यगृह, प्रेक्षागृह संपूर्णत: बंद राहतील.
9. मंगल कार्यालय, हॉल, लग्न समारंभ, स्वागत समारंभ संपूर्णत: बंद राहतील.
10. सामाजिक/राजकीय/क्रिडा/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम व सभा संपूर्णत: बंद राहतील.
11. धार्मिक स्थळे/सार्वजनिक प्रार्थनास्थळे संपूर्णत: बंद राहतील.
12. बीड जिल्ह्यातील सर्व खाजगी कार्यालये संपूर्णत: बंद राहतील. परंतु 31 मार्च 2021 अखेरीस ताळमेळ, बॅकेत चलन भरण्याची कामे करण्यास परवानगी असेल. (दुकानाचे शटर बंद करून आत क्लोजिंगचे कामे करण्यास जास्तीत जास्त तीन व्यक्तीस परवानगी असेल.)

“परिशिष्ट ब” 

1. सर्व किराणा दुकानाची ठोक विक्रेते सकाळी 07.00 ते 09.00 वाजेपर्यत सुरु राहतील. किरकोळ विक्रेत्यांना 07.00 ते 09.00 या वेळेतच केवळ दुकानातुन घरपोच किराणा मालाचा पुरवठा करता येईल. त्यादरम्यान सामाजिक अंतर व मास्क वापरणे बंधनकारक राहील.
2. दुध विक्री व वितरण सकाळी 10.00 वाजेपर्यत घरपोच अनुज्ञेय राहील.तथापि दुध संकलन नेहमीप्रमाणे विहीत वेळेनुसार सुरु ठेवता येईल. त्यादरम्यान सामाजिक अंतर व मास्क वापरणे बंधनकारक राहील.संबंधित दुध विक्रेता व वितरक यांनी अन्टीजन/आरटीपीसीआर केलेली असणे बंधनकारक असेल.
3. भाजीपाला व फळांची ठोक विक्री सकाळी 07.00 ते 10.00 या वेळेत किरकोळ विक्रेत्यांना विक्री करतील. त्यादरम्यान सामाजिक अंतर व मास्क वापरणे बंधनकारक राहील. किरकोळ विक्रेते एका ठिकाणी न थांबता मास्क लावून गल्लोगल्ली फिरुन सकाळी 07.00 ते 12.00 या वेळेतच विक्री करतील.
4. सर्व खाजगी व सार्वजनिक वैद्यकिय सेवा, पशुचिकित्सा सेवा त्यांचे नियमित वेळेनुसार सुरु राहतील.सर्व रुग्णालये व रुग्णालयाशी निगडीत सेवा आस्थापना त्यांचे नियमित वेळेनुसार सुरु राहतील व कोणतेही रुग्णालय लॉकडाऊनचा आधार घेऊन रुग्णांना आवश्यक सेवा नाकरणार नाही. अन्यथा संबंधित व्यक्ती अथवा संस्था कारवाईस पात्र राहील.
5. ऑनलाईन औषध वितरण सेवा व दवाखान्याशी संलग्न असलेली सर्व दुकाने दिनांक 04एप्रिल 2021 पर्यंत 24 तास सुरु ठेवता येतील.
6. सर्व मा. न्यायालये व राज्य शासनाचे/केंद्र शासनाचे कार्यालये तसेच शासन अंगीकृत उपक्रम व स्थानिक संस्थेची कार्यालये राष्ट्रीयकृत बँका शासन निर्देशानुसार 50 टक्के उपस्थिती मर्यादेनुसार सुरु ठेवता येतील. शक्य असल्यास Work From Home चा पर्याय वापरण्यात यावा. शासकीय कर्मचा-यांसाठी आवश्यक पासची आवश्यकता राहणार नाही, तथापि स्वत:चे ओळखपत्र सोबत बाळगणे बंधनकार असेल.
7. बीड शहरातील पोलीस पेट्रोल पंप, नगर रोड, बीड, साई पेट्रोल पंप, बार्शी रोड, बीड हा पेट्रोल पंप 24 तास चालू राहील. तालुका मुख्यालयाच्या ठिकाणी एकच पेट्रोल पंप 24 तास चालू ठेवणे बाबत संबंधित तहसिलदार यांनी त्यांचे स्तरावरून निर्णय घ्यावा. सदर ठिकाणी अत्यावश्यक सेवेतील उदा.पोलीस, आरोग्य व इतर शासकीय विभागांची वाहने, अत्यावश्यक सेवेत कार्यरत असणारे शासकीय कर्मचारी यांचे वाहने, अत्यावश्यक सेवा पुरविणारे खाजगी आस्थापनाचे उदा.घरगुती गॅस वितरक, पिण्याचे पाणी पुरविणारे वाहने यांनाच इंधन पुरवठा करण्यात यावा.
8. एलपीजी गॅस सेवा घरपोच गॅस वितरण नियमानुसार सुरु राहील.कर्मचाऱ्यांना गणवेश, ओळखपत्र बंधनकारक असेल.
9. दैनिक वर्तनामपत्रे, नियतकालीक यांची छपाई व वितरण व्यवस्था तसेच डिजीटल/प्रिंटमिडीया यांची कार्यालय शासकीय निमयानुसार सुर राहतील. वर्तमानत्रपाचे वितरण सकाळी 06.00 त 09.00 या वेळेमध्येच अनुज्ञेय राहील.
10. संस्थात्मक अलगीकरण/विलगीकरण व कोविड केअर सेंटर करता शासनाने ताब्यात घेतलेल्या व मान्यता दिलेल्या कार्यालयाच्या जागा, इमारती विहीत निर्बध व नियमानुसार सुरु राहतील.
11. संपुर्ण बीड जिल्ह्यातील मा. न्यायालयाचे न्यायीक अधिकारी/कर्मचारी, वकील, शासकीय राज्य/केंद्र शासनाचे कर्मचारी शासन अंगीकृत कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स, अंगणवाडी कर्मचारी, आशा वर्कर, फार्मा व ओैषधी संबंधित मेडीकल शॉपचे कर्मचारी, दुध विक्रेते, अत्यावश्यक सेवा जसे कृषी, बी-बियाणे, खते, गॅस वितरण, पाणी पुरवठा, आरोग्य व स्वच्छता करणारे शासकीय व खाजगी कामगार, अग्निशमन सेवा, जलनि:सारण तसेच पुर्वपावसाळी व पावसाळ्या दरम्यान करावयाची अत्यावश्यक कामे करणारे व वीज वहन व वितरण कंपनीचे कर्मचारी, नगरपरिषद/नगरपंचायत चे कर्मचारी, पोलीस विभागाचे कर्मचारी, महसूल विभागाचे कर्मचारी तसेच कन्टेंमेंट झोन करीता नियुक्त कर्मचारी यांनाच चार चाकी, दुचाकी (स्वत:करीता फक्त) वाहन वापरण्यास परवानगी राहील. या सर्व कर्मचारी/अधिकारी यांनी स्वत:चे कार्यालयाचे ओळखपत्र तसेच शासकीय कर्मचारी सोडून इतरांनी स्वत:चे आधार कार्ड सोबत ठेवावे. वाहन फक्त शासकीय कामासाठी अथवा कामाचे जबाबदारीनुसार व शासकीय अथवा संस्थेने दिलेल्या वेळेतच वापरता येईल.
12. औषध व अन्न उत्पादन, संलग्न प्रक्रीया आणि निर्यात उद्योग व त्याचे पुरवठादार नियमानुसार चालू राहतील.
13. माहीती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आस्थापनांनी Work From Home चा पर्याय वापरावा.
14. सर्व वैद्यकिय व्यवसायीक, परिचारीका, पॅरामेडीकल कर्मचारी, सफाई कर्मचारी व ऍ़म्बुलन्स यांना जिल्ह्यांतर्गत वाहतुकीसाठी परवानगी असेल.
15. वृध्द व आजारी व्यक्तीकरीता नियुक्त केलेले मदतनीस यांच्या सेवा सुर राहतील.
16. अंत्यविधीसाठी 20 व्यक्तींच्या उपस्थितीत परवानगी असेल.
17. शेतीच्या मशागतीसाठी मुभा असेल.
18. मग्रारोहयोची कामे सुरु राहतील. कामाच्या ठिकाणी शारिरिक अंतर पाळणे बंधनकारक आहे.
19. स्वस्त धान्य दुकाने 12.00 वाजेपर्यंत चालू राहतील त्यादरम्यान शारिरिक अंतर पाळणे, मास्कचा वापर करणे बंधनकारक असेल.
20. या आदेशापुर्वी बाहेरगावी/परराज्य/देशात जाण्यासाठी रेल्वे/विमानाचे तिकीट बुकींग केले असेल, त्यांना रस्ता प्रवासास परवानगी असेल, सोबत ओळखपत्र व तिकीट असणे आवश्यक आहे.
21. अत्यावश्यक सेवेशी निगडीत असलेले कारखाने/उद्योग कामाच्या ठिकाणी मजूरांच्या राहण्याची व जेवणाची सोय असेल तरच सुरु ठेवता येतील.
22. पाणी पुरवठा (जार, टँकर) दुपारी 12.00 वाजेपर्यंत सुरु ठेवता येतील.
23. इंटरनेटसारख्या संपर्क साधनांसंबंधी (बँकींग, पोस्ट, एलआयसी, व इतर महत्वाच्या शासकीय कार्यालय व इतर आस्थापना यांना) सेवा पुरविणा-या संस्थांना त्यांच्या आस्थापना आवश्यकतेनुसार सुरु ठेवता येतील..
24. सर्व ऑनलाईन सेवा पुरविणारे CSC नियमानुसार अनुज्ञेय असलेल्या वेळेप्रमाणे सुर राहतील. त्यादरम्यान सामाजिक अंतर व मास्क वापरणे बंधनकारक राहील.
25. अत्यावश्यक सेवेतील संस्था, घरगुती गॅस वितरक यांना दैनिक व्यवहार किंवा पुरवठादार कंपनीशी आर्थिक व्यवहारासाठी बँकेत ये- जा करणेसाठी व व्यवहार करणेसाठी परवानगी असेल.बँकेतील व्यवहारासाठी ये जा करणा-या व्यक्तीस संस्थेचा गणवेश अथवा ओळखपत्र किंवा आवश्यकतेनुसार दोन्ही बाबी बंधनकारक राहतील.
26. जी व्यक्तीं लसीकरण व ऍ़न्टीजन/आरटीपीसीआर तपासणी करण्यासाठी जाणार आहे अशा व्यक्तींजवळ जर आरोग्य विभाग यांचे पत्र किंवा लसीकरण व ऍ़न्टीजन/आरटीपीसीआर तपासणी बाबत एसएमएस (मॅसेज) प्राप्त असले त्यास मुभा असेल.
27. इतर जिल्ह्यात जाणा-या वाहनांना प्रवेश अनुज्ञेय राहील.
28. जड वाहतुकीस जिल्ह्यातून परवागनी असेल.
29. बाहेरच्या जिल्ह्यातून जिल्ह्यात येणाऱ्या व्यक्तीने ऍ़न्टीजन/आरटीपीसीआर तपासणी केलेले असणे बंधनकारक असेल. अशा कोणत्याही व्यक्तीस ऍ़न्टीजन/आरटीपीसीआर तपासणी न करता प्रवेश अनुज्ञेय राहणार नाही.

सबंधित बातम्या

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button