बीडबीड जिल्हा

विनाकारण फिरणाऱ्यावर बीड शहरात होणार दहा ठिकाणी ॲन्टीजन टेस्ट

बीड-बीड जिल्ह्यात दि.१५ मे २०२१ पर्यंत लॉकडाऊन जाहिर करण्यात आलेला असुन सकाळी 7.00 ते सकाळी 11.00 या वेळेत फक्त अत्यावश्क सेवा चालु ठेवण्यात आलेली आहे.पंरतू प्रशासनाच्या अश्या निदर्शणास आले आहे कि , सकाळी 11.00 नंतर ही काही नागरिक विनाकारण बाहेर फिरत आहेत.यामुळे कोविड 19 साथरोगाचा प्रादुर्भावात ब – याच प्रमाणात वाढ झालेली आहे.त्यामुळे विनाकारण फिरणा – या नागरिकांची अॅन्टीजन टेस्ट करण्यात येवून योग्य ती कार्यवाही करण्यास्तव बीड शहरात एकुण 10 टिम कार्यान्वित करण्यात येत असुन सदरील टिमने सकाळी 11.00 च्या नंतर विनाकारण फिरणा – या नागरिकाची अॅन्टीजन टेस्ट करण्यासाठी सोबत च्या प्रपत्रानुसार प्रयोगशाळा तत्रज्ञ , आरोग्य कर्मचारी व शिक्षक यांची टिम कार्यान्वित करण्यात येत आहे.सदरील टिमने दिलेल्या ठिकाणी सकाळी 11.00 ते संध्याकाळी 5.00 या वेळेत कार्यान्वित राहुन योग्य ती कार्यवाही करावी.तसेच सदरील मोहिम दि .03 / 05 / 2021 पासुन पुढील आदेशापर्यंत राबविण्यात यावी.तसेच सदरील टिम साठी सर्व आवश्यक साहित्य पुरविण्याची जबाबदारी श्री धोंडरे पी डी प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ जिल्हा हिवताप कार्यालय बीड यांची राहिल.तसेच मोहिमेचे सनियंत्रण व पर्यवेक्षण पण त्यांनी पहावे.तसेच सदरील टिमसाठी चारचाकी वाहनाची सोय श्री शेख जाफर आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद बीड यांनी करावी.सदरील मोहिमेस कोणीही दुर्लक्ष अथवा हजगर्जीपणा केल्यास संबधितावर योग्य ती प्रशासकिय कार्यवाही प्रस्तावीत करण्यात येईल.याची गांभियाने नोंद घ्यावी

सबंधित बातम्या

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button