गेवराईबीड जिल्हा

माजी आमदार श्री. अमरसिंह पंडित यांनी कोविड केअर सेंटर मधील रुग्णांची आस्थेवाईकपणे चौकशी केली.

सबंधित बातम्या

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button