बीड जिल्हा

बीड जिल्ह्याचा लॉकडाऊन वाढवले, जिल्हाधिकार्याचे नवीन आदेश

ज्याअथी , सार्वजनिक आरोग्य विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील दिनांक १४ मार्च २०२० अन्वये कोरोना विषाणू ( कोविड १ ९ ) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथ रोग प्रतिबंधक कायदा १८५७ मधिल तरतुदीच्या अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना निर्गमित करणेत आलेली आहे . आणि त्याबाबतची नियमावली तयार प्रसिध्द केली असून जिल्हाधिकारी हे त्यांचे कार्यक्षेत्रात कोविड -१ ९ वर नियंत्रण आणण्यासाठी व त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ज्या उपाय योजना करणे आवश्यक आहे . त्या करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी मणून घोषित करण्यात आलेले आहे त्याच प्रमाणे आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ मधिल तरतुदीप्रमाणे जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष , जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण है कोणतीही आपत्ती रोखण्यासाठी किंवा आपत्तीविरुध्द प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी आहेत . ज्याअथी , जिल्ह्यातील कोविड -१ ९ विषाणूच्या संसर्गाचा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढत असल्याने आपत्कालीन उपाय योजनेचा भाग म्हणून काही उपाययोजना करणे आवश्यक आहे . त्याअर्थी , मी रविंद्र जगताप , जिल्हादंडाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण , बोड मला प्राप्त अधिकारानुसार तसेच फौजदारी प्रक्रीया संहीता १ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये मला प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून कोचिड -१ ९ विषाणूचा संसर्ग रोखण्याकरीता दिनांक २५.०५.२०२१ रोजीचे रात्रीचे १२.०० वाजेपासून ते ३१.०५.२०२१ रोजीचे रात्रीचे १२.०० वाजेपर्यंत खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे . १. दिनांक २५.०५.२०२१ रोजीचे रात्रीचे १२.०० वाजेपासून ते ३१.०५.२०२१ रोजीचे रात्रीचे १२.०० चे या दरम्यान केवळ खालील आस्थापना पुर्णवेळ सुरु राहतील . सर्व औषधालये ( Medical ) , दवाखाने , निदान क्लिनीक , लसीकरण केंद्र , वैद्यकिय विमा कार्यालये , कार्मास्युटिकल्स , फार्मास्युटिकल कंपन्या , इतर वैद्यकिय आणि आरोग्य सेवा ज्यात सहाय्यक उत्पादन आणि वितरण युनिट तसेच त्यांचे हिलसं , वाहतुक आणि पुरवठा साखळी , लसींचे उत्पादन व वितरण , सॅनिटायझरी , मास्क , वैद्यकिय उपकरणे , कच्चा माल यूनिट आणि सहाय्य सेवा , पेट्रोल पंप व पेट्रोलियमशी संबंधित उत्पादने , टपाल सेवा इ . उपरोक्त अत्यावश्यक सेवेत मोडणाऱ्या आस्थापना वगळता इतर कोणत्याही आस्थापना उपरोक्त दिवशी चालू राहणार नाहीत . २. दुध विक्री केवळ प्रत्येक दिवशी सकाळी ०७.०० ते १०.०० वाजेपर्यंत सुरु राहील . ३. भाजीपाला विक्रीस केवळ हातगाडीवरुन प्रत्येक दिवशी सकाळी ०७.०० ते ० ९ .०० वाजेपर्यंत परवानगी राहील . गैस वितरण दिवसभर सुरु राहील . ५. बैंक / ग्राहक सेवा केंद्र यांचे कामकाज प्रत्येक दिवशी सकाळी १०.०० ते दु .०१.०० वाजेपर्यंत केवळ शासकीय व्यवहार , पेट्रोलपंप व गैस एजन्सी धारकांचे व्यवहार , कृषी निविष्ठांशी संबंधित व्यवहार , वैद्यकिय कारणास्तव केले जाणारे व्यवहार , सर्व शासकीय योजनेचे लाभाची यांचे वेतनाबाबतचे व्यवहार , अत्यावश्यक सेवेशी संबंधित असणा – या आस्थापना यांना या वेळेत बँकेत जाऊन व्यवहार करण्यास मुभा असेल . दरम्यानच्या काळात एटीएम केशच्या वाहनांना परवानगी असेल . तसेच दुपारी ०१.०० ते ०४.४५ वाजेपर्यंत बँकेचे कर्मचारी यांना केवळ अंतर्गत कामकाजास मुभा असेल , ६. शासकीय कार्यालये नियमित वेळेप्रमाणे सुरु राहतील . ( ओळखपत्र सोबत बाळगणे बंधनकारक असेल . ) ७. लसीकरणा करीता ४५ वर्षावरील ज्या व्यक्तींना मेसेज आला आहे / आरोग्य विभागाचे पत्र आले आहे . त्यांनाच लसीकरणचा डोस घेण्यासाठी जाण्यास मुभा असेल . ( लसीकरणासाठी आलेला मेसेज / आरोग्य विभागाचे पत्र , आधार कार्ड सोबत असणे आवश्यक असेल . ) ८. कृषी व्यवसायाशी संबंधित बि – बियाणे , खते , औषधे यांची ही दुकाने आहेत त्या दुकान मालकास आल्नेल्ने बि – बियाणे , खते , औषधे केवळ गोडाऊनला किंवा दुकानामध्यो उतरुण घेण्यास मुभा असेल . तसेच कृषि विक्रेत्यांना शेतक – यांना घि – बियाणे , खते , औषधे विक्रीस / खरेदीस सकाळी ०७.०० ते दुपारी ०१.०० वाजेपर्यंत परवानगी असेल . ९ . नरेगाची कामे सुरु राहतील , त्या ठिकाणी सामाजिक अंतर , मास्क , सॅनिटायझर चा व कोविड -१ ९ विषयक जे नियम आहेत ते पाळणे बंधनकारक असेल . १०. जिल्ह्यातील स्वस्त धान्य दुकानदार यांनी दिनांक २६.०५.२०२१ पासून सकाळी ०७.०० ते दुपारी ०१.०० या वेळेतच लाभाथ्यांना धान्य वितरण करण्यास मुभा राहील . ( राशनसाठी जाणा – या व्यक्तींच्या सोबत राशनकार्ड , आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे . ) ११. जिल्ह्यातील सर्व प्रकारच्या मद्यविक्री अनुज्ञप्त्या पूर्णवेळ पूर्णपणे बंद राहतील , दिनांक २५/०५/२०२१ रोजीचे रात्रीचे १२.०० वाजेपासून ते ३१/०५/२०२१ रोजीचे रात्रीचे १२.०० वाजेपर्यंत या कालावधीत निबंध असलेल्या आस्थापना चालू असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्या सिल करण्यात येऊन त्यांचा परवाना रद करण्याची कारवाई करण्यात येईल , सदरच्या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी पोलीस यंत्रणा आणि सर्व संबंधित विभागाची राहील . उपरोक्त आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कोणतीही व्यक्ती अथवा संस्थेवर भारतीय दंड संहिता १८६० च्या कलम १८८ , आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ व साथ रोग नियंत्रण कायद्यातील तरतुदी प्रमाणे फौजदारी कारवाई करण्यात येईल , सदर आदेशाचा अंमल दिनांक २५/०५/२०२१ रोजी रात्रीचे ११.०० पासुन राहील , सदरचे आदेश दिनांक २४/०५/२०२१ रोजी साया सही शिक्यानिशी दिले .

सबंधित बातम्या

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button