बीड जिल्हा

बीड जिल्ह्याचा लॉकडाऊन 31 मे पर्यंत वाढवला.

१. दिनांक २५.०५.२०२१ रोजीचे रात्रीचे १२.०० वाजेपासून ते ३१.०५.२०२१ रोजीचे रात्रीचे १२.०० चे या दरम्यान केवळ खालील आस्थापना पुर्णवेळ सुरु राहतील . सर्व औषधालये ( Medical ) , दवाखाने , निदान क्लिनीक , लसीकरण केंद्र , वैद्यकिय विमा कार्यालये , कार्मास्युटिकल्स , फार्मास्युटिकल कंपन्या , इतर वैद्यकिय आणि आरोग्य सेवा ज्यात सहाय्यक उत्पादन आणि वितरण युनिट तसेच त्यांचे हिलसं , वाहतुक आणि पुरवठा साखळी , लसींचे उत्पादन व वितरण , सॅनिटायझरी , मास्क , वैद्यकिय उपकरणे , कच्चा माल यूनिट आणि सहाय्य सेवा , पेट्रोल पंप व पेट्रोलियमशी संबंधित उत्पादने , टपाल सेवा इ . उपरोक्त अत्यावश्यक सेवेत मोडणाऱ्या आस्थापना वगळता इतर कोणत्याही आस्थापना उपरोक्त दिवशी चालू राहणार नाहीत . २. दुध विक्री केवळ प्रत्येक दिवशी सकाळी ०७.०० ते १०.०० वाजेपर्यंत सुरु राहील . ३. भाजीपाला विक्रीस केवळ हातगाडीवरुन प्रत्येक दिवशी सकाळी ०७.०० ते ० ९ .०० वाजेपर्यंत परवानगी राहील . ४.गैस वितरण दिवसभर सुरु राहील . ५. बैंक / ग्राहक सेवा केंद्र यांचे कामकाज प्रत्येक दिवशी सकाळी १०.०० ते दु .०१.०० वाजेपर्यंत केवळ शासकीय व्यवहार , पेट्रोलपंप व गैस एजन्सी धारकांचे व्यवहार , कृषी निविष्ठांशी संबंधित व्यवहार , वैद्यकिय कारणास्तव केले जाणारे व्यवहार , सर्व शासकीय योजनेचे लाभाची यांचे वेतनाबाबतचे व्यवहार , अत्यावश्यक सेवेशी संबंधित असणा – या आस्थापना यांना या वेळेत बँकेत जाऊन व्यवहार करण्यास मुभा असेल . दरम्यानच्या काळात एटीएम केशच्या वाहनांना परवानगी असेल . तसेच दुपारी ०१.०० ते ०४.४५ वाजेपर्यंत बँकेचे कर्मचारी यांना केवळ अंतर्गत कामकाजास मुभा असेल , ६. शासकीय कार्यालये नियमित वेळेप्रमाणे सुरु राहतील . ( ओळखपत्र सोबत बाळगणे बंधनकारक असेल . ) ७. लसीकरणा करीता ४५ वर्षावरील ज्या व्यक्तींना मेसेज आला आहे / आरोग्य विभागाचे पत्र आले आहे . त्यांनाच लसीकरणचा डोस घेण्यासाठी जाण्यास मुभा असेल . ( लसीकरणासाठी आलेला मेसेज / आरोग्य विभागाचे पत्र , आधार कार्ड सोबत असणे आवश्यक असेल . ) ८. कृषी व्यवसायाशी संबंधित बि – बियाणे , खते , औषधे यांची ही दुकाने आहेत त्या दुकान मालकास आल्नेल्ने बि – बियाणे , खते , औषधे केवळ गोडाऊनला किंवा दुकानामध्यो उतरुण घेण्यास मुभा असेल . तसेच कृषि विक्रेत्यांना शेतक – यांना घि – बियाणे , खते , औषधे विक्रीस / खरेदीस सकाळी ०७.०० ते दुपारी ०१.०० वाजेपर्यंत परवानगी असेल . ९ . नरेगाची कामे सुरु राहतील , त्या ठिकाणी सामाजिक अंतर , मास्क , सॅनिटायझर चा व कोविड -१ ९ विषयक जे नियम आहेत ते पाळणे बंधनकारक असेल . १०. जिल्ह्यातील स्वस्त धान्य दुकानदार यांनी दिनांक २६.०५.२०२१ पासून सकाळी ०७.०० ते दुपारी ०१.०० या वेळेतच लाभाथ्यांना धान्य वितरण करण्यास मुभा राहील . ( राशनसाठी जाणा – या व्यक्तींच्या सोबत राशनकार्ड , आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे . ) ११. जिल्ह्यातील सर्व प्रकारच्या मद्यविक्री अनुज्ञप्त्या पूर्णवेळ पूर्णपणे बंद राहतील , दिनांक २५/०५/२०२१ रोजीचे रात्रीचे १२.०० वाजेपासून ते ३१/०५/२०२१ रोजीचे रात्रीचे १२.०० वाजेपर्यंत या कालावधीत निबंध असलेल्या आस्थापना चालू असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्या सिल करण्यात येऊन त्यांचा परवाना रद करण्याची कारवाई करण्यात येईल.
सदरच्या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी पोलीस यंत्रणा आणि सर्व संबंधित विभागाची राहील . उपरोक्त आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कोणतीही व्यक्ती अथवा संस्थेवर भारतीय दंड संहिता १८६० च्या कलम १८८ , आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ व साथ रोग नियंत्रण कायद्यातील तरतुदी प्रमाणे फौजदारी कारवाई करण्यात येईल.

सबंधित बातम्या

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button